Om webbaserade spel och tävlingar

Webbspel är en kostnadseffektiv metod för att öka trafiken till en webbplats.

Webbaserade spel och tävlingar kan kategoriseras som s.k. viral marknadsföring.

Philip Kotler definierar viral marknadsföring som

"Viral marketing is an Internet adaptation of marketing using the word-of-mouth effect."

Internetbaserad Word-of-mouth innebär i praktiken att besökare använder sociala medier som e-post, Facebook, Microsoft Messenger m.m. för att göra reklam för en webbplats.


Varför uppstår Word-of-mouth?

Word-of-mouth effekten uppstår av olika anledningar:


Tävlingsmomentet

Webbesökare vill tävla. I webbaserade spel ges en kostnadsfri möjlighet att tävla, dels mot sig själv, men också mot alla andra. Tävlingsmomentet skapar ett återbesöksintresse då spelare vill slå sina egna och andras rekord.


Förströelsemomentet

Många spelare uppskattar förströelsen mer än tävlingen. Är spelet tillräckligt roligt kommer en stor mängd av besökarna att återkomma främst för nöjets skull.


Det sociala momentet

Spelare bjuda gärna in vänner och bekanta till spelet. Många besökare spelar spel på inbjudan från en bekant. Delad glädje är dubbel glädje, även på Internet.

Hur kan Stay and Play hjälpa er
att marknadsföras med Word-of-mouth?

Vi tillhandahåller ett antal färdiga koncept för att öka trafiken på er webbplats.
Läs mer under Våra produkter.