Fördelar med webbspel och tävlingar

Webbspel och tävlingar ger er följande fördelar

Mer webbtrafik
Fler besökare
Återkommande besökare
Sprids genom word-of-mouth *
Goodwill
Reklam som inte uppfattas som reklam
Mer attraktivt innehåll på webbplatsen
Mer framgångsrik webbsatsning
Starkare varumärke
Ökad omsättning
Lägre kostnader **

= ökad lönsamhet

* Word-of-mouth på Internet betyder i praktiken att det sprids bland bekanta via sociala plattformar som Facebook, MSN Messenger, e-post mm.
** Hur kan ett webbspel ge lägre kostnader? Spelet sprids via word-of-mouth vilket på sikt sänker andra marknadsföringskostnader.